Първите сдружения и институции, първите и в България

 • Първото новосветско училище - Габровското училище 1835 г., създадено от Васил Априлов и Николай Ст. Палаузов;
 • Първата модерна фабрика - фабрика "Иван Колчев Калпазанов" 1882 г., основана от Иван Калпазанов в съдружие на Петко Цокев и безценната помощ на Васил Карагьозов, който е и неин дългогодишен директор;
 • Първата кредитна кооперация - "Сирумашки труд" 1889 г.
 • Първата потребителска кооперация - "Спестовно-потребително табашко работническо дружество" 1895 г.
 • Първата производителна кооперация - Работническо - шивашко дружество "Напредък" 1895 г.
 • Първата машиина кожарска кооперация - фабрики "Щастие"
 • Първите рудшили /обли плетачни машини/ - донесени от Йордана Кавалова
 • Първата калъпчийска фабрика - фабрика "Паничарка" 1910 г.
 • Първият движещ се макет - на Иван Недков от 1892 г. движещ се модел на котелна парна машина, собственик на фабриката за
 • Първата гълабова поща - Христо Бръчков - 1877 г.
 • Първото дружество на "Червения кръст" - 01.11.1883 г.
 • Първата метеорологична станция - 01.01.1887 г.
 • Първият метеоролог - Христофор Ангелов
 • Първата психологична лаборатория в България - доц. д-р Никола Христов Алексиев
 • Първият оркестър в България - 1845 г. оркестърът на цигуларите Цвятко и Пенчо Караколеви
 • Първите чугунени радиатори в България - конструирани от инж. Симеон Недков и произвеждани във фабрика "Иван Недков"
 • Първият памукотекстилен стан в България - конструиран от инж. Цветан Недков и произвеждан във фабрика "Иван Недков"
 • доц. д-р Никола Недков - пластчен хирург, един от създателите на катедрата по пластична хирургия към ИСУЛ /Института за усъвършенстване на лекарите/, днес Университетска болница "Царица Йоанна" - София
 • инж. Цветан Недков - един от основателите на организираната спортна дейност в Габрово