Икономика и обществени институци

В миналото Габрово е бил известен като българския Манчестър заради добре развитата си индустрия. Началото е поставено от Иван Колчев Калпазанов, Петко Цокев и Васил Карагьозов, които създават първата модерна фабрика за текстил в Габрово и в Новоосвободеното Княжество България (1882). В първите години на XIX в. от трансилванския град Брашов в Габрово е донесен първия гайтанджийски чарк. Направата на чаркове е в основата на последвалия стопански подем на града. Производството е било съсредоточено основно в текстилната, текстилопреработвателната и стоманената промишленост.

В момента производството е съсредточено в следните направления:

 • памучен и вълнен текстил;
 • памучен и вълнен трикотаж;
 • шивашка индустрия;
 • машинистроене;
 • производство на пластмасови изделия;
 • обработване на кожи и производство на кожени изделия;
 • производство на обувки;
 • производство на ножове и домакински прибори;
 • производство на мебели;
 • производство на хляб и хлебни изделия;
 • производство на мляко и млечни изделия;
 • шоколадови изделия;
 • строителство.

Безработицата в града традиционно е ниска. Към 30 октомври 2009 г. регистрираните безработни са 5,75%. Това нарежда Габрово на едно от челните места по най-малко безработни.

 • На 26 ноември 2009 г. в града отвори врати първият търговски комплекс тип мол – Terra Mall Gabrovo.
 • На 26 Март 2010 г. отвори врати и Мол Габрово.

В Габрово присъстват големите търговски вериги за техника и хранителни стоки:

Като областен център и административен център на община тук разположени седалищата областната управа, на общинския съвет, на окръжения и административен съд, на Агенцията по заетост, на МВР, триториална дирекциа на НАП както и на областната инспекция по труда, РИОКОЗ и др.